Smittor i Staden Abadyl

Prolog Platsen är staden Abadyl. Projektet som tog sin början omkring 1997 som en undersökning av en serie platser som hade det gemensamt att de anlagts av tydliga avsändare – diktaturer, religiösa och politiska ideologier, olika slags utopier som förverkligats eller åtminstone

C.E.S.K i Boken friktioner

c.e.s.k cryo emergency spy kit En karaktär som jag började utveckla 1997 och som visats på flertal gallerier både i sverige och utomlands. Den har också varit omnämnd i en helt annan kontext i boken Friktioner Om mötet mellan olikheter i IT-forskning Raster förlag 2003.    

Främlingar i staden abadyl

Projektgruppen bestående av Jon Ovander, Anders Tenggren, Jenny Svensson och Victoria Sundin har under våren delatgit i uppbyggnaden av utställningen Fieldazy på Galleri Skånes konst och parallellt med detta arbeta gjort ett försök att baserat på olika rollspelregler skapa ett

Strangers_in_the_city_of_Abadyl

Projektgruppen bestående av Jon Ovander, Anders Tenggren, Jenny Svensson och Victoria Sundin har under våren delatgit i uppbyggnaden av utställningen Fieldazy på Galleri Skånes konst och parallellt med detta arbeta gjort ett försök att baserat på olika rollspelregler skapa ett

Fieldasy

Fieldasy  Pixel raiders University of Sheffield Michael Johansson / Per Linde Master studenter vid K3 malmö Högskola, Anders Tengren, Jon Ovander, Jenny Svensson Abstract Fieldasy is a process for engaging multiple perspectives in the creation of a world, and in the mapping of

statemachine_formel1

statemachine formel 1 Denna vår handleder jag 3 stycken ex-jobb på k3 Malmö högskola varav 2 stycken på mastersnivå i interaktionsdesign. Samtliga av dem ser på olika aspekter på överföringar eller smittor om man så vill eller mellan orden influensa och influens.   Det ena

Zoom

  We also hosted a workshop on the different aspects of works in the exhibition and met artists from Kuala Lumpur’s different art communities    

C.E.S.K

I became together with Håkan Edeholt responsible to learn and taking care of the Stratasys printer that k2 had invested in. At that time I was preparing work for the ZOOM exhibition I Malaysia at the Kuala Lumpur Art Museum. So for the exhibition I made a series of renderings of

Skyltfönstret

Skyltfönster utställning I Malmö, Michael JOhansson, Annika Eriksson, Leif Palmqvist och David Krantz