July 2003

Främlingar i staden abadyl

Projektgruppen bestående av Jon Ovander, Anders Tenggren, Jenny Svensson och Victoria Sundin har under våren delatgit i uppbyggnaden av utställningen Fieldazy på Galleri Skånes konst och parallellt med detta arbeta gjort ett försök att baserat på olika rollspelregler skapa ett

Främlingar i staden abadyl

  Rapporten de skrev kan läsas här och var sedan underlag till det som var utgångspunkten för Journey to Abadyl