September 2009

Scenario utveckling JTA

Här har vi skisssat på ett scenarion som leder besökaren in av Abadyls stadsdelar ”I heard about the possibility, and then I jumped on “a journey to Abadyl” (Lena, 23, Malmö) Vid ankomsten fick vi alla fylla i en visum ansökan. Det var bara att skriva in ett namn, utan att

Mobela_C_installment_art_channel

  Today I installed the Mobela_C at the artchannel gallery here are some images of it being built up. Mobela_C_in_the_making Mobela_C