October 1994

Skyltfonster

Skyltfönster utställning I Malmö, Michael Johansson, Annika Eriksson, Leif Palmqvist och David Krantz