November 2003

C.E.S.K i Boken friktioner

c.e.s.k cryo emergency spy kit En karaktär som jag började utveckla 1997 och som visats på flertal gallerier både i sverige och utomlands. Den har också varit omnämnd i en helt annan kontext i boken Friktioner Om mötet mellan olikheter i IT-forskning Raster förlag 2003.