city of Abadyl

Journey to Abadyl 2014-2018 activities

DATE Workshop Description Participants Link Documentation Media RELATION WORKPLAN 12/14 Workshop 1 Presenting the peer reviewed paper wanderlost from the Cyberworlds conference in Santander Spain Michael Johansson, Thore Soneson, Martin Wetterstrand, Marika Kajo, Jörgen Callesen

Scenario utveckling JTA

Här har vi skisssat på ett scenarion som leder besökaren in av Abadyls stadsdelar ”I heard about the possibility, and then I jumped on “a journey to Abadyl” (Lena, 23, Malmö) Vid ankomsten fick vi alla fylla i en visum ansökan. Det var bara att skriva in ett namn, utan att

Mobela_C

Continuing working on Mobela C with the do-fi-do nfc/rfid system I am prototyping so that the visitor could extract a series of descriptive stories about the different parts of the city of Abadyl in English and Mandarin. How to do this with two different languages? The voices a

Smittor i Staden Abadyl

Prolog Platsen är staden Abadyl. Projektet som tog sin början omkring 1997 som en undersökning av en serie platser som hade det gemensamt att de anlagts av tydliga avsändare – diktaturer, religiösa och politiska ideologier, olika slags utopier som förverkligats eller åtminstone

Främlingar i staden abadyl

Projektgruppen bestående av Jon Ovander, Anders Tenggren, Jenny Svensson och Victoria Sundin har under våren delatgit i uppbyggnaden av utställningen Fieldazy på Galleri Skånes konst och parallellt med detta arbeta gjort ett försök att baserat på olika rollspelregler skapa ett

Främlingar i staden abadyl

  Rapporten de skrev kan läsas här och var sedan underlag till det som var utgångspunkten för Journey to Abadyl  

016_statemachine_formel1.doc

statemachine formel 1 Denna vår handleder jag 3 stycken ex-jobb på k3 Malmö högskola varav 2 stycken på mastersnivå i interaktionsdesign. Samtliga av dem ser på olika aspekter på överföringar eller smittor om man så vill eller mellan orden influensa och influens.   Det ena