MJ_case_Mobela C

Mobela C In the Mobela C that was shown 2009 in Beijing at the Art Channel Gallery. In this project the user could extract a series of descriptive stories about the different parts of the city of Abadyl in English and Mandarin. The voices a explored by moving two RFID readers

Mobela_C_in_the_making

Mobela C This new work will soon be shown 2009 in Beijing at the Art Channel Gallery. In this project, the user could extract a series of descriptive stories about the different parts of the city of Abadyl in English and Mandarin. The voices an explored by moving two RFID readers

Mobela_C

Continuing working on Mobela C with the do-fi-do nfc/rfid system I am prototyping so that the visitor could extract a series of descriptive stories about the different parts of the city of Abadyl in English and Mandarin. How to do this with two different languages? The voices a

A case studie of modyfing a Characters parameters by a mixer in Softimage|XSI

A case studie of modyfing a Characters parameters by a mixer in Softimage|XSI To animate a human being has always been very difficult because of the complexity of the human body. Trying to manipulate one parameter in the body that are affecting many other parameters, is only one

statemachine_formel1

statemachine formel 1 Denna vår handleder jag 3 stycken ex-jobb på k3 Malmö högskola varav 2 stycken på mastersnivå i interaktionsdesign. Samtliga av dem ser på olika aspekter på överföringar eller smittor om man så vill eller mellan orden influensa och influens.   Det ena

021_fysiskwebplats.doc

Fysisk Webplats interaktiva institutet space and virtuality studio 2001 Rumstudions web var länge en väldigt odynamisk plats. Däremot så förrändrades vår dagliga arbetsmiljö ständigt. Jag fick i uppdrag att ta fram ett par koncept för att på olika sätt använda vår vanliga

Lowend ett samtal med Anders Emilsson 1999

1999 ett samtal med anders Emilsson kring projektet från en obestämd plats i rummet och utställningen Lowend Genomgående i Michael Johanssons arbete är intresset för ideologier, maktförhållanden och identiteter, vem man kan vara och vem man kan bli.Vem som lurar vem. Har man ett