Strangers_in_the_city_of_Abadyl

Strangers_in_the_city_of_Abadyl

Projektgruppen bestående av Jon Ovander, Anders Tenggren, Jenny Svensson och Victoria Sundin har under våren delatgit i uppbyggnaden av utställningen Fieldazy på Galleri Skånes konst och parallellt med detta arbeta gjort ett försök att baserat på olika rollspelregler skapa ett regleverk för utformning av karaktärer, arkitektur och stadsdelar i staden abadyl. www.abadyl.com

Att kastas in i ett sådant här omfattande projekt och försöka att på så kort tid som ett par veckor är inte helt lätt. (projektet har pågått sedan december 1997).

De har engagerat tagit sig ann alla de olika arbetsuppgifter de har fått sig ålagda. De har också själva skapat flera nya och spännande infallsvinklar samt på ett relevant sätt ifrågasatt och kritiserat stadens utformining och struktur. De har alla också på ett bra sätt bidagit med sina respektive specialkompetens från matematik, grafiskformgivning, programmering och elektronikbyggande. De har visat en god förmåga att växla mellan dessa olika rollen och klarat av att både hantera detaljer och övergripande strukturer på ett bra sätt. Detta är speciellt viktigt och en central konstnärlig hållning – att klara av att inte skapa sig några bilder av vad utkomstens av ens arbete ska vara förrän det är klart – att inte låta den kritiska reflektionen hela tiden avbryta tillblivelsens process.

Arbetsuppgifterna har rört sig om:

  • Att invitera in externa deltagare i utsällningsstrukturen genom att skriva scenarior.
  • Att bygga datorer och hårdvara för att kunna aktivera en telefonsvarare i utställningen med hjälp av ir sensorer
  • Att baserat på en serie matematiska utkast skapa formler för varje stadsdels utformning
  • Att skapa ett formulär för karaktärsutfomning
  • Att skapa ett regelverk för karaktärsutforming, arkitektur och stadsdelar.

Jag bedömmer att de med dessa ovan nämnda utgångspunkter klarade av att växla mellan en serie yrkesroller i anslutning till sin interaktionsdesign utbildning.

Avslutningsvis vill jag tacka de fyra för sitt deltagande i projektet som inte kunnat bli det de blev i formen av den utställning som var på galleri skåneskonst i aproil maj 2003 och för de olika förslagen till utforming av ett regelverk för staden abadyl.

 

Michael Johansson 2003-07-07

 

 

Rapporten de skrev kan läsas här och var sedan underlag till det som var utgångspunkten för Journey to Abadyl

 

Leave a Reply

*