Daramtic structures for JTA

As a workshop starting point, but also to secure a small but variable structure for the journey to Abqdyl project JTA. I designed a deck of cards of sixteen cards that could be played from four players’ different starting points. I applied what I learned with the dramatic

Scenario utveckling JTA

Här har vi skisssat på ett scenarion som leder besökaren in av Abadyls stadsdelar ”I heard about the possibility, and then I jumped on “a journey to Abadyl” (Lena, 23, Malmö) Vid ankomsten fick vi alla fylla i en visum ansökan. Det var bara att skriva in ett namn, utan att

test

It is intresting to be behind a censorship that is very rigid and do not allow you to use certain keywords like wordpress

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Arcades for Venice 2018

Today I and Ulrich iterated the last details on the arcade concept for Venice 2018. Faranak Tiba through the instructions I gave her also made some proof of concept sketches in Adobe aftereffects to show how movement can be realized in 2d images through projection paint.  

Smittor i Staden Abadyl

Prolog Platsen är staden Abadyl. Projektet som tog sin början omkring 1997 som en undersökning av en serie platser som hade det gemensamt att de anlagts av tydliga avsändare – diktaturer, religiösa och politiska ideologier, olika slags utopier som förverkligats eller åtminstone

Främlingar i staden abadyl

Projektgruppen bestående av Jon Ovander, Anders Tenggren, Jenny Svensson och Victoria Sundin har under våren delatgit i uppbyggnaden av utställningen Fieldazy på Galleri Skånes konst och parallellt med detta arbeta gjort ett försök att baserat på olika rollspelregler skapa ett

Främlingar i staden abadyl

  Rapporten de skrev kan läsas här och var sedan underlag till det som var utgångspunkten för Journey to Abadyl  

Fieldasy

Fieldasy  Pixel raiders University of Sheffield Michael Johansson / Per Linde Master studenter vid K3 malmö Högskola, Anders Tengren, Jon Ovander, Jenny Svensson Abstract Fieldasy is a process for engaging multiple perspectives in the creation of a world, and in the mapping of

016_statemachine_formel1.doc

statemachine formel 1 Denna vår handleder jag 3 stycken ex-jobb på k3 Malmö högskola varav 2 stycken på mastersnivå i interaktionsdesign. Samtliga av dem ser på olika aspekter på överföringar eller smittor om man så vill eller mellan orden influensa och influens.   Det ena