Ping vs Pong Roskilde Konstmuseum

Hösten 2003 ansvarade jag för ett nioveckors block på temat gaming. För interaktionsdesignutbildningen på K3 malmö Högskola, Vi arbetade med många olika aspekter på spel och spelforskning.

Helt kort från uppdrags formuleringen.

Den fjärde och sista delen handlar om hur vi kan involvera människor på en konstutställning i ett verk där de på detta sätt blir medskapare. Här ska vi koppla oss tätt på en bestämd sportgren. Där ska vi dekonstruera, omprogrammera och ge dess utbredning och spelregler nytt uttryck och innehåll. Detta kommer sedan att ingå i den utställning som K3 ska göra på konstmuséet i Roskilde.

 

Et Digitalt Bauhaus – I januar-marts 2004 havde det ansete Museum for Samtidskunst i Roskilde inviteret K3 til at udstille med titlen Et Digitalt Bauhaus. Ud af omkring 130 studenterarbejder valgte museet at udstille omkring 25 arbejder, som allerede var producerede. Overfor museet foreslog Michael Johansson at lade 8 interaktionsdesign studerende udarbejde et digitalt ping-pong spil, som MJ satte i gang. Helt afgjort eet af de mest interessante og afprøvede værker på udstillingen.  Udstillingen fik i øvrigt i Danmark stor opmærksomhed fra medierne.

Katrine Winkelhorn 2004