Minglaren 

Marika Kajo / Michael Johansson / Thore Soneson och Master student vid K3 malmö Högskola Johan Salo

 

Minglaren är en interaktiv installation som med hjälp av videokamera kan se och analysera visuella karaktärsdrag. Verket skapades på beställning för att fira Hässleholms kulturhus 10 år jubileum.