Loop 1.0 / Memo®ize _ 2005

Michael Johansson / Thore Soneson / Do-Fi

Research projekt med Flash navigering. Skärmbaserad demo.

http://www.soneson.net/PROJEKT/index_media.htm