IN SEARCH OF THE MILITANT CODE

IN SEARCH OF THE MILITANT CODE

Thore Soneson  / Michael Johansson + studenter från k3 malmö högskola

 

Kortfilm i collageform med 3D visuella inslag baserad på scenarier från den animerade världen ABADYL.

http://www.soneson.net/militantcode/index.htm