Gestaltande examinationsformer

Gestaltande examinationsformer

 

“Worlds are as made as found”

Inom arkitektur, design och konst försöker vi att utveckla praktisk kunskap i nära samspel med erfarna designers, forskare och pedagoger i en kombination mellan mer kunskapsintensiva kurser i särskilt utvalda ämnen. (Snyder, Heckman, &
Scialdone, 2009) förespråkar integrationen av konstnärliga sätt att kunskapa inom tekniska discipliner (som informationsvetenskap). Som yrkesverksamma inom tekniskt drivna yrken som t.ex. Digital design måste designern ha en “Förmåga att
tolka komplexa och tvetydiga situationer, interagera med experter från andra områden och konstruktivt utvärdera sitt eget och andras arbete, samt skapa nya specifika verkligheter. Dessa förmågor kräver ett sätt att känna till världen som kompletterar kunskapen från ett rationellt, vetenskapligt tillvägagångssätt. Vetenskapliga och konstnärliga sätt att kunskapa utesluter inte varandra, argumenterar de, men kan och borde vara komplementära till varandra. Där vetenskap tenderar att vara bokstavlig, sekventiell, textuell och funktionell gynnar konsten kunskap som är direkt, kontextuell, metaforisk och estetisk. I designämnet integreras dessa med ytterligare en, det verkliga, eller de världar, miljöer och artefakter skapade av människan som till stora delar omger oss idag.

 

Download chapter as pdf

2017 (Swedish)In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 45-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published

Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017. no 2, p. 45-53
National Category
Pedagogy