Friktioner

c.e.s.k cryo emergency spy kit

Omnämnd i boken Friktioner Om mötet mellan olikheter i IT-forskning Raster förlag 2003.

 

 

Stratasys 3d utskift av c.e.s.k 1999

 

 

En designprocess i förändring av jörn messeter

……Att skapa spänning mellan olika perspektiv i mångdisciplinära projekt är fruktbart för att generera övertygande exempel inom interaktionsdesign. Frågan som väcks utifrån erfarenheterna i Space & Virtuality-studion är hur vi skapar möten som blir utmaningar för flera ingående discipliner. Hur undviker vi de koncept som är nytänkande ur ett perspektiv men konventionella ur ett annat? Arkitekten Bernard Tschumi har introducerat begreppet »crossprogramming« för att beteckna utbytbarheten mellan form och funktion. Begreppet innebär att ett arkitekturkoncept placeras in i en spatial konfiguration som inte är avsedd för konceptet – att t.ex. inrätta en bowlinghall i en kyrka. De möten mellan olika kompetenser, perspektiv och idéer, eller mellan teknik och kontext, som vi söker bör motsvara ett slags »crossprogramming« – möten som utmanar alla de ingående perspektiven. Vad innebär det att implementera C.E.S.K.-konceptet i en processanläggning? Kan en fjärrstyrd videoutrustad kackerlacka utgöra en ny form av resurs i processövervakning? Frågorna ställs inte för att överväga realiseringen av idén i sig, men kan provocera fram nya tankar. Videokameror är vanligt i processövervakning men en fjärrstyrd mobil kamera öppnar för nya möjligheter. Att föra in denna typen av tankeexperiment i designprocessen kan generera intressanta kunskapsutvecklande idéer inom området interaktionsdesign. Erfarenheterna hittills från det arbete som bedrivits i Space & Viruality-studion pekar på att provocerande möten mellan olika perspektiv inte enkelt uppstår av sig själv i mångdisciplinära miljöer. Tillämpad »crossprogramming« är kanske ett sätt att skapa konstruktiva möten……….