Books

‘Wanderlost’: a participatory art and design endeavor

By Michael Johansson & Thore Soneson 2018 Mediterranean cities and island communities: smart, sustainable, inclusive and

Real Virtuality

Against the self-evident Michael Johansson & Kristoffer Åberg Book Chapter in; Real virtuality: about deconstruction and

Journey to Abadyl

Journey to Abadyl Michael johansson, Thore Soneson, Jörgen Callesen, Marika Kajo, Jette Lund och Katrine Nielsen In The

Friktioner

c.e.s.k cryo emergency spy kit Omnämnd i boken Friktioner Om mötet mellan olikheter i IT-forskning Raster förlag 2003.  

ID boken

Jag och Annika Urbansdotter gjorde efter vårt första är med master studenterna i Interaktionsdesign en bok med våra

En ny generations teknologi

10. 1992   Man kan förstå den besvikelse William Gibson kände då han köpte sin första dator. Allt det modern dator