Books

Against the self-evident

Against the self-evident Real virtuality: about deconstruction and multiplication of world / [ed] Ulrich Gehmann, Martin

Friktioner

c.e.s.k cryo emergency spy kit Omnämnd i boken Friktioner Om mötet mellan olikheter i IT-forskning Raster förlag 2003.