Sculptures

Friktioner

c.e.s.k cryo emergency spy kit Omnämnd i boken Friktioner Om mötet mellan olikheter i IT-forskning Raster förlag 2003.     Stratasys 3d