City and locative media examples

Exempel 2 “PhotoRun”

You are paparazzi photographers, each eager to prove yourselves worthy for a job opening at a newspaper office on Fleet Street. Your task is to secretly photograph the other members of your group, using stealth and cunning (hiding in coffee shops, travelling on buses and wearing disguises are all allowed) – without being photographed yourself! […]

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 2 “PhotoRun”

Exempel 7 Play the City

I detta exempel används ett fysiskt spel för att skapa förändringsprocesser i olika städer. Fundera kring hur detta skulle kunna göras i mer mobil kontext. Hur skulle T från  pactanalysen kunna lyftas in och vad skulle det göra med de andra tre P, A och C? Play the City uses gaming to engage multiple stakeholders in […]

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 7 Play the City

Exempel 10 A Machine To See With

Sista exempelt  hämtar vi från en väletablerad aktör Blast Theory. Projektet är från 2010 och heter A Machine To See With.   “A Machine To See With is a Locative Cinema commission from the Sundance Film Festival, 01 San Jose Biennial and the Banff New Media Institute. It was created between January and September 2010 and […]

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 10 A Machine To See With

Exempel 3, 4 och 5

I exempel 3, 4 och 5 går vi tillbaka i tiden omkring 10 år och ser på några exempel där mobilt spelande utmanade den teknikens nya möjligheter tidigt. Fundera kring hur dessa olika exempel kan spelas med dagens tekniska förutsättningar, vilka kvaliteter hade ni behållit och vilken teknik hade ni baserat dem på idag istället, […]

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 3, 4 och 5

Exempel 1 medietjänster “CommunityPlanIt”

Första exemplet på hur gamification kan användas i ett stadsutvecklings projekt. Dett hämtar vi från USA och the Engagement Game Lab at Emerson College ett projekt med namnet CommunityPlanIt. Här är er serie med föreläsningar om detta

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 1 medietjänster “CommunityPlanIt”

Exempel 9 Forensic Intimacy

Det nionde exemplet kommer från området för fotografi. Där de kartlagt icke-platser i stadsrummet. Fundera kring hur en applikation i mobiltelefonen skulle kunna uppmuntra användare och involvera dem i en liknande kartläggning. Forensic Intimacy: A Digital Exploration of ‘Non-Place’ Jim Brogden School of Design, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK Email: jim@jimbrogden.com The intention […]

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 9 Forensic Intimacy

Exempel 6 Noise Battle

A Gamified application for Environmental Noise Monitoring in Urban Areas Urban environments are places where changes occur at a quick pace. Collecting observations related to environmental factors, such as noise pollution, is crucial to monitor trends and changes in a city that can decrease citizens’ welfare. However, monitoring noise in cities through classical approaches has […]

Posted in Locative media | Comments Off on Exempel 6 Noise Battle

017_midbaserad.doc

Midibaserad interaktion av digitala animerade karaktärer Under denna termin har jag inlett ett samarbete med datorvetenskap på Malmö högskola. Där jag är uppdragsgivare och delvis handledare åt två studenter på 3:e året i programvaruteknik. Här ska vi bygga vidare på ett arbete som jag och mina kollegor på infobloom gjorde hösten 1999 och som handlade […]

Posted in Locative media | Comments Off on 017_midbaserad.doc