ping vs pong

Ping vs pong

Hösten 2003 ansvarade jag för ett nioveckors block på temat gaming. För interaktionsdesignutbildningen på K3 malmö Högskola, Vi arbetade med många olika aspekter på spel och spelforskning.

Helt kort från uppdrags formuleringen.

Den fjärde och sista delen handlar om hur vi kan involvera människor på en konstutställning i ett verk där de på detta sätt blir medskapare. Här ska vi koppla oss tätt på en bestämd sportgren. Där ska ni dekonstruera, omprogrammera och ge dess utbredning och spelregler nytt uttryck

och innehåll. Detta kommer sedan att ingå i den utställning som K3 ska göra på konstmuséet i Roskilde.