017_midbaserad.doc

Midibaserad interaktion av digitala animerade karaktärer

Under denna termin har jag inlett ett samarbete med datorvetenskap på Malmö högskola. Där jag är uppdragsgivare och delvis handledare åt två studenter på 3:e året i programvaruteknik. Här ska vi bygga vidare på ett arbete som jag och mina kollegor på infobloom gjorde hösten 1999 och som handlade om att skapa mer bredbandig och nyanserad interaktion med digitala karaktärer.

1999 kom vi så långt att vi kunde styra karaktärernas grundläggande rörelse och spela in dessa i realtid. Det mest lyckade försöket var du vi överlagrade karaktärerna med nya rörelser i tex en gångloop och på det sättet artikulerade deras uttryck.

Under mitt arbete med kung fu design projektet på interaktiva institutet utvecklade gränssnittet till att inte bara omfatta ett midibord utan att även inkludera sensorer av olika slag och jag utvecklade och dokumenterade vilka typer av relevanta parametrar som passa att arbeta med i förhållande till manipulering av 3d objekt i realtid.

Nu fem år senare har möjligheterna att överlagra och koppla beteenden till karaktärerna som kan manipuleras i realtid utvecklats ytterligare. I och med att vi har en fungerade arkitektur i kommunikationen med vårt 3d system så blir fokus denna gång att underlätta kopplingen mellan karaktärens olika möjliga uttryck på ett enkelt sätt till det fysiska gränssnittet, samt att vi genom en typ av animations mixning ska utforska möjligheterna att i realtid styra karaktärernas uttryck mer nyanserat och precist.